SAP U11s

Players
1. Emmanuel Moraitis
2. Harry Mcarthur
3. Ikedia Ewenkhare
4. Billy Tsilinikos
5. Mohammad Mousa
6. Leonardo Dias
7. Lucas Nasr
8. Marcus Kandylas
9. Max Charnock
10. Adrian Valinger
11. Nicholas Theofilopoulos
12. Oliver Chrisimos
13. Petros Tzortzis
14. Sotiri Demetriou
15. Minas Sofios
16. Gianluca Bilotta
17. Jackson Khaleel
18. Giancarlo De Chiara
19. Frankie James
20. Anthony Baalbaki

 

Coach
Gab Lichti
John Tsilinikos

Manager
Paul Charnock