SAP U9s

Players
1. Nikolas Tsouris
2. Stevan Marijan
3. Benjamin Sousa
4. John Papanikitas
5. Dylan Soares
6. Demetrios Arseniou
7. Annabella Vasconcelos
8. Blake Rubbo
9. George Kohilas
10. Christopher Georgallis
11. Noah Chrisimos
12. Max Court
13. Lenny Ineichen
14. Hayden White
13. Jay Da Silva
15. Zack Talevski
16. Dimitrios (Mitch) Sioris

Coach
Louis Theofilopoulos
Elliott Mendes Junior

Manager
Angelo Kohilas